Een spirituele kijk op het Corona-virus

Deze bijzondere tijd met het Corona-virus dat op ieder van ons invloed heeft, roept allerlei vragen op. ‘’Zullen we elkaar nu wel of niet  ontmoeten?’’ ‘’Ik ben verkouden, kan ik nu wel gaan werken of beter niet?’’ ‘’Geef ik gehoor aan de adviezen die de regering geeft?” ‘’Hoeveel afstand zullen we bewaren?’’ ‘’Eigenlijk wil ik je knuffelen, maar… ‘’ Hoe kom je tot wijze keuzes in dit geval? Graag schijnen wij ons licht op dit onderwerp.

Bewustwording

Geef het beestje een naam wordt vaak gezegd, maar de naam is al zo vaak genoemd, dat alleen al het horen van de naam sommige mensen angst in boezemt. En angst is de grootste voedingsbodem voor deze hele situatie die de wereld momenteel bezighoudt. Gelukkig is er een betrouwbaar medicijn voorhanden dat al vele duizenden jaren bekend is en het heet LIEFDE. Want bezien vanuit liefde klopt alles wat er nu om ons heen gebeurt, hoe krom dat ook mag lijken vanuit ons lineair denken. Dit virus mag bekeken worden vanuit liefde en een groter perspectief om wat het ons als mensheid kan brengen, namelijk bewustwording. Het vraagt van ons allen om wakker te worden, bewuster te worden. Het schudt en trekt net zo lang aan ons totdat er iets begint te dagen. En mochten we dit virus voortijdig in de kiem smoren dan is het volgende al in de maak, net zolang totdat wij het als mensheid hebben begrepen.

Wonderen

Wie angst toelaat verzwakt zijn systeem en zal bevattelijker zijn voor welke ziekte of virus dan ook. Een knuffel daarentegen zorgt voor de productie van een gelukshormoon, waardoor je weerstand toeneemt. Als je ervoor kiest je ziel te voeden, versterk je je weerstand. Denk hierbij aan een liefdevolle omgang met elkaar, een gezonde levensstijl, bewegen in de natuur. En kiezen voor leven vanuit vertrouwen en positiviteit en met plezier. Ook aandacht besteden aan je persoonlijke ontwikkeling past in dit rijtje. Je brengt liefde en licht in je leven en dan kunnen er wonderen gebeuren. Op een Vrije school hadden eens een broertje en zusje een zeer besmettelijke kinderziekte. Vanwege de lage inentingsgraad bij de kinderen op deze school voorspelde de GGD vanuit hun wetenschappelijke standpunt dat 80% van de kinderen binnen drie weken dezelfde ziekte zouden hebben. Wat bleek? Door de levensinstelling van de leerkrachten en ouders bleef de ziekte beperkt tot de twee kinderen uit dit gezin!

Denken en voelen

Gezond verstand en rationeel denken dienen ons in deze tijd. Onze premier heeft namens de regering in een toespraak haar maatregelen en adviezen met ons gedeeld. De uiteenzetting van zijn toespraak was gebaseerd op een compleet wetenschappelijke benadering, vanuit de linker hersenhelft dus. Hij sloot af met de woorden ‘’ik reken op u’’. Hij verwacht dus dat we handelen naar deze maatregelen en adviezen. Holistisch gezien hebben we voor het maken van gefundeerde keuzes beide hersenhelften nodig. Onze rechterhersenhelft is betrokken bij gevoel, vertrouwen, geloof en intuïtie. Laten we deze mooie kwaliteiten meenemen in onze keuzes. Ons gevoel is immers  een belangrijk instrument om te bepalen wat voor ieder van ons juist is. Bij het handelen vanuit liefde is het denken dienstbaar aan ons hart.

Eigen verantwoordelijkheid

Maar onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de ouderen en mensen met een lagere weerstand dan? Ook dat kunnen we vanuit een hoger perspectief, met een adelaars blik, bezien. De dood is een onderdeel van het leven. Ieder van ons zal uiteindelijk een keer ergens aan overlijden en ieder van ons zal afscheid nemen van mensen die we liefhebben. Vroeger werd longontsteking niet voor niets ‘’the old men’s friend” genoemd. Wij hoeven geen keuze te maken voor een ander, bijvoorbeeld door op voorhand afstand te houden of zelfs ouderen in quarantaine te splaatsen. Zij kunnen zelf aangeven wat hun wensen zijn wat betreft afstand bewaren en elkaar wel of niet ontmoeten. Met het respecteren van de wensen laat je de ander in zijn kracht. Ieder van ons wordt door dit virus uitgenodigd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om te blijven voelen wat voor jou persoonlijk goed voelt, wat voor jou klopt en daarnaar te leven.

Wij kiezen voor liefde en licht, welke keuze maak jij?